meetkunde puzzel (6)


Zie het plaatje hieronder waarin:

AB = 6; AC = 8
BP en CN zijn zwaartelijnen en staan loodrecht op elkaar.

Opgave: bereken BC.Zwaartelijnen delen elkaar in lijnstukken die zich verhouden als 2:1
we stellen:
    MP = x; MB = 2x
    MN = y; MC = 2y
Hierna passen we de stelling van Pythagoras toe in driehoeken MPC en MNB.
Voor de uitwerking: zie plaatje.