Meetkunde puzzel (21)


Opgave:
Bereken x in bovenstaande figuur.Oplossing:Teken halve cirkels met middelpunten B en C.
Deze cirkels raken elkaar, zodat BC de som is van de stralen.
Pas nu de regels toe van gelijkvormige driehoeken om h en v te berekenen.
Als laatste de stelling van Pythagoras om x te berekenen.