HASHI (bruggen bouwen)


download HASHI programma

HASHI (Hashiwokakero), ook wel genoemd Bruggen Bouwen, is een Japanse logistieke puzzel.
Hieronder staat een voorbeeld met links een puzzel en rechts de oplossing.

De cirkeltjes stellen eilanden voor die met bruggen moeten worden verbonden.
Het cijfer binnen een eilandje geeft het aantal verbonden bruggen aan.
Twee eilanden mogen maximaal met twee bruggen zijn verbonden.
De bruggen mogen elkaar niet kruisen.
De oplossing is bereikt als alle eilanden met elkar zijn verbonden.

Help informatie bij het programma

(verkleind beeld)



menu knoppen

open
Opent een op disk opgeslagen puzzel.

save
Bewaart een puzzel op disk.
De opgegeven naam wordt automatisch voorafgegaan door "HASHI!_" om het bestand herkenbaar te maken.

new
Selecteer "new" om eilanden toe te voegen:
een linker-muisklik voegt een eiland toe met het cijfer 1.
Een linker-muisklik verhoogt dit cijfer, een rechter-muisklik verlaagt dit cijfer.
Het eiland verdwijnt bij cijfer 0.

play
Druk "play" in om te zoeken naar oplossingen, bruggen toevoegen of verwijderen.
Brug toevoegen:
linker-muisknop indrukken op eiland en vasthouden.
Muiswijzer bewegen in richting van brug.
Als brug verschijnt, dan muisknop loslaten.
Zo kan ook de tweede brug worden toegevoegd.
Een linker-muisklik op een enkele brug voegt ook een brug toe.
Een rechter-muisklik op een brug haalt die brug weg.

De help knoppen
Die verschijnen als menuknop "play" is ingedrukt.

warnings (waarschuwingen)
Als deze knop is ingedrukt dan waarschuwt het programma voor fouten
    1. een eiland is niet meer in staat om alle vereiste bruggen te bouwen (eiland in rood aangegeven)
    2. er is een ge´soleerde groep eilanden onstaan
Hieronder staan voorbeelden van deze waarschuwingen:

(1) kan bruggen niet bouwen(2) ge´soleerde groep eilanden


Hints (aanwijzingen)
Het programma geeft een brug aan die op grond van logisch redeneren niet gemist kan worden.
Hieronder staan voorbeelden:
dubbele bruggen



4 in de hoek, 6 op een zijde en 8 in het midden.

Enkele bruggen



3 in een hoek, 5 op een zijde en 7 in het midden.

solution (oplossing)
Bij zeer moeilijke HASHI puzzels volstaan de aanwijzingen niet.
Dan kan het programma ook een complete oplossing bieden.
Omdat dit een zeer tijdrovend proces is van proberen, is het aantal eilanden beperkt.
Gehele puzzels kunnen meestal niet worden opgelost. Dat zou uren duren.
De werkwijze is dan:
Alle hints toevoegen en pas als geen hints meer gegeven worden de "solution" knop indrukken.
Nadat een oplossing is gerapporteerd kan de spatiebalk worden ingedrukt
om naar nog meer oplossingen te zoeken.
Een goede HASHI puzzel heeft maar ÚÚn unieke oplossing.

game size (afmetingen van de puzzel)

Deze knop kan bediend worden als de menuknop "new" is ingedrukt.
Druk linkermuisknop in op de knop en beweeg omhoog of omlaag om de grootte van het spel te wijzigen.

clear (wissen)
Tijdens menu:new: wis de eilanden en de bruggen
Tijdens menu:play: wis de bruggen

Veel plezier !