Lineaire Regressie


Inleiding
In dit artikel wordt een handige formule afgeleid voor de regressielijn door een puntenwolk.

Gegeven zijn een aantal punten (xi, yi)...waarbij i = 1,2,...,n
Gevraagd wordt de lijn y = ax + b waarvoor de afwijking met deze punten minimaal is.

Een veelgebruikte maat voor de afwijking is de som van de kwadraten van de verschillen:
  d12 + d22 + ..... + dn2
in het geval van n punten.

Nu geldt voor punt i:
  di = yi - (axi + b)
Voordat we verder gaan, eerst wat notatie en rekenregels invoeren.

Definitie
  som:
  S xi = x1+ x2 + .... + xn

  gemiddelde:
  x
   = 
  Σ xi
  n
Rekenregels
  S (xi + yi) = S xi + S yi

  en als c een constante is:

  S cxi = c S xi
  en
  S c = n c

  uit het gemiddelde volgt nog:
  Σ xi
   = n 
  x
toepassing:
  Σ
  x
   
  y
   = n 
  x
   
  y
   = 
  y
   
  Σ xi
De formules voor a en b van regressielijn y = ax + b
De functie f(a,b) van de som van de kwadratische afwijkingen van punten 1..n is:
  f (a , b)
   = 
  Σ (yi − (a xi + b)) 2
f(a,b) differentiŽren we eerst naar a, waarbij b constant wordt gehouden en daarna naar b, waarbij a constant wordt gehouden.

differentiŽren naar a:
  f 'a(a,b) =
  Σ (yi − (a xi + b)) · −xi
differentiŽren naar b:
  f 'b(a,b) =
  Σ (yi − (a xi + b)) · −1
Voor de beste benadering, dus kleinste kwadratische afwijking, moeten beide afgeleiden = 0 zijn.
Dat levert op het stelsel vergelijkingen:
  Σ (xi yi − a xi 2 − b xi)
   = 0
  ...................1)
  Σ (yi − a xi − b)
   = 0
  ....................2)
Uit ....2) volgt
  Σ yi
   − a 
  Σ xi
   − b n = 0

  Σ yi
  n
   − 
  Σ xi
  n
   − b = 0


  b = 
  y
   − a 
  x
  ................3)
Dit resultaat voor b vullen we in bij ........1)
  Σ (xi yi − a xi 2 − (
  y
   − a 
  x
  ) xi)
   = 0

  Σ (xi yi − a xi 2 − 
  y
   xi + a 
  x
   xi)
   = 0

  Σ xi yi
   − a 
  Σ xi 2
   − 
  y
   
  Σ xi
   + a 
  x
   
  Σ xi
   = 0

  Σ xi yi
   − a (
  Σ xi 2
   − 
  x
   
  Σ xi
  ) − 
  y
   
  Σ xi
   = 0

  a (
  Σ xi 2
   − 
  x
   
  Σ xi
  ) = 
  Σ xi yi
   − 
  y
   
  Σ xi

  a = 
  Σ xi yi
   − 
  y
   
  Σ xi
  Σ xi 2
   − 
  x
   
  Σ xi
In principe zijn nu formules voor a en b gevonden.
De bovenstaande waarde van a kan immers bij .......3) worden ingevuld om b te berekenen.
Met wat gegoochel kan de formule voor a echter in een eleganter vorm worden gegoten.
We pakken teller en noemer afzonderlijk aan.

1. de teller
  Σ xi yi
   − 
  y
   
  Σ xi
  =
  Σ (xi yi − 
  y
   xi − 
  x
   
  y
   + 
  x
   
  y
  )
  =
  Σ (xi yi − 
  y
   xi − 
  x
   yi + 
  x
   
  y
  )
  =
  Σ (xi − 
  x
  )
   · (yi − 
  y
  )
2. de noemer
  Σ xi 2
   − 
  x
   
  Σ xi
  =
  Σ (xi 2 − 
  x
   xi)
  =
  Σ (xi 2 − 2 
  x
   xi + 
  x
   xi)
  =
  Σ (xi 2 − 2 
  x
   xi + (
  x
  ) 2)
  =
  Σ (xi − 
  x
  ) 2
samengevat:
  a = 
  Σ (xi − 
  x
  )
   · (yi − 
  y
  )
  Σ (xi − 
  x
  ) 2


  b = 
  y
   − a 
  x

Opmerking:
Kijk [hier] voor een artikel over de beste benadering van een puntenwolk door een n-de graads kromme.
Het is een mooie toepassing van de lineaire algebra.