Algebra problemen 1..10


volgende
1.
2.
Vereenvoudig deze formule:

3.
bereken de straal R van de cirkel in onderstaande figuur.

4.
In een vierkant ligt een punt P zo, dat geldt:
    c2 = a2 + 2 b2


Vraag: bereken de grootte van hoek x.5.
6.
Gegeven is Bereken
7.
bewijs dat

1
8.
Als x3 + 4x - 8 = 0 bereken dan x7 + 64x29.
Als bereken dan:
10.
Hieronder staat een rechthoekige driehoek met zijden a,b en c.
Bewijs de formule voor de oppervlakte A.