Groene stroom vernietigt natuur


Wie wil er geen duurzame samenleving?
Wie wil er geen schoon milieu?

Verklaring van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf te Amsterdam:

  Alle elektriciteit die door voertuigen in het openbaar vervoer
  van GVB wordt verbruikt, is groen.
  GVB doet dat niet alleen vanwege de grootschalige klimaateffecten
  die met de uitstoot van CO2 worden veroorzaakt.
  Ook de directe leefomgeving moet worden beschermd.

Ook de Nederlandse Spoorwegen gaan op de groene toer.
Dit is de verklaring van de NS:

  In 2017 rijden al onze elektrische treinen op nieuwe groene stroom.
  Hiermee wordt het voor reizigers mogelijk klimaatneutraal
  te reizen over langere afstand.

  De stroom is afkomstig van nieuwe windparken van onze energieleverancier Eneco.
  Zo krijgt ook de energiemarkt een impuls en groeit het aanbod aan groene stroom.
  In 2017 rijden alle elektrische treinen in Nederland volledig op groene stroom.

Een reden tot vreugde zou je zeggen.
Helaas.....

Elektricteit is een overbrengingsmechanisme, te vergelijken met een fietsketting.
Er bestaat geen grootschalige opslag van elektrische energie.
Wij rekenen er op dat trein en tram altijd rijden.
Waar komt dan die elektrische stroom vandaan als er wolken voor de zon staan
en de windkracht onder de 5 zit?
Volgens opgave van het CBS is 70% van de "hernieuwbare" groene energie afkomstig van biomassa.

Wederom een groen sprookje ontmaskerd.
Alle goede bedoelingen ten spijt is dit het trieste resultaat:Op weg naar de AmercentraleWat is hier nog groen aan:Reizen per tram of trein geeft voortaan een vieze smaak in de mond:
het sloopt onze bossen en vernietigt de habitat van dieren.

En het klimaat?
De temperatuur van onze planeet wordt bepaald door water(damp).
Dat absorbeert meer IR straling en de concentratie is 100 maal hoger dan die van CO2.
De invloed van CO2 op de temperatuur is verwaarloosbaar.
CO2 is wel de bouwsteen van het leven op aarde.
Op een geologische tijdschaal is de CO2 concentratie zeer laag,
maar iets boven de concentratie waarbij geen plant meer groeit.
Meer CO2 vergroent de aarde, levert meer voedsel voor mens en dier.
Duurzaamheid is méér CO2 , niet minder.

Met ons bos gaat het thans minder goed, zie dit artikel van bosbouw deskundige Leffert Oldenkamp.