Verzamelde meetkunde problemen (40..42)


40.
Bereken de oppervlakte van rechthoek ABCD als BD=10.41.Gegeven is vierkant ABCD met aangegeven hoeken.
Bereken LAEF.42.
Bereken hoek x in onderstaande figuur.