Verzamelde meetkunde problemen (40,41)


40.
Bereken de oppervlakte van rechthoek ABCD als BD=10.41.Gegeven is vierkant ABCD met aangegeven hoeken.
Bereken LAEF.