Tellen & Talstelsels (4)

Inhoud:

[1] tellen
[2] modulus rekenen
[3] gekoppelde tellers
[4] een gerobotiseerd onderdelen magazijn
[5] talstelsels
[6] negatieve getallen
[7] som, verschil, complement
[8] antwoorden


Voorbeeld : Een gerobotiseerd onderdelen-magazijn
Eerst even dit:
Hiervoor telden we vanaf 0...maar in de praktijk is dat niet altijd het geval.
Vaak beginnen we niet bij 0 maar bij 1 te tellen.
Ook mogelijk is a, b, c, a, b, c, a, b, c,.....als standen voor een modulo 3 teller.
Of rood, geel, groen, blauw, oranje, rood,....voor een modulo 5 teller.

Om op zo'n telwerk toch modulus rekenen te kunnen toepassen, moet eerst een
soort vertaling plaatsvinden.
Aan de eerste stand koppelen we de -0-
Aan de tweede stand de -1- , enzovoorts.
Na de berekeningen moet dan weer een vertaling terug naar de realiteit plaatsvinden.

Een magazijn bestaat uit 15 rekken, genummerd 1..15
Elk rek heeft 11 schappen, genummerd a..k
Per schap staan 12 bakken, genummerd 1..12

Onderdeel 1 zit in bak -1-, van schap-a-, in stelling -1-
Onderdeel 13 in bak -1- , schap -b- van stelling -1-
Bak -1- op schap -a- van stelling -2- bevat onderdeel -133-

Een robot krijgt een nummer van een onderdeel en moet de plaats in het magazijn
berekenen.

Dat kan als volgt:
Waar bevindt zich onderdeel 975?
Zodat bak = 2 + 1 = 3, schap = (a,b,c,d, volgende) = e, rek = 7 + 1 = 8

En welk onderdeel N treffen we aan in bak -5- van schap -b- van rek -14- ?

Bak is een modulo 12 teller, bak en schap samen vormen een modulo 11*12 teller
zodat

vraag 6

De stad "Egalerveen" bestaat uit eenvormige flatgebouwen, genummerd 1,2,3,....
Elke flat heeft 9 verdiepingen (woonlagen), genummerd 0,1,2,... en
elke verdieping heeft 24 flats, genummerd 1,2,3,.....
Bovendien heeft elke flat een eigen nummer, 1,2,3,4,5.....
Flat nummer 1 is de eerste flat op verdieping 0 van gebouw 1.
Flat nummer 2 ligt naast flat nummer 1 op dezelfde verdieping.
De eerste flat op verdieping 1 van gebouw 1, heeft als nummer 25.

vraag 7

De familie Pietersen bezoekt een pannenkoekenhuis.
Daar zijn de volgende keuzes mogelijk: Elke bestelling wordt gecodeerd in 1 getal in een computer opgeslagen.
(tellers van laag naar hoog: "meel", "afmeting", "soort", "beleg"
keuzen 0,1,2,....)
vraag 8

Een programmeur van spelletjes heeft in een window 15 dezelfde rechthoekjes staan.
Elk rechthoekje is 40 pixels breed en 60 pixels hoog.
De ruimte tussen 2 rechthoekjes is steeds 20 pixels, de buitenrand is 10 pixels breed.
Zie het plaatje hieronder: Links boven in het window ligt pixel (0,0), rechtsonder (299,239).
De hoek linksboven van rechthoekje (0) heeft coördinaten (10,10) , rechtsonder (69,79).
Bij rechthoekje (6) zijn dat de pixels (70,90) en (109,149). Wie wil zien, hoe zo'n probleem in de taal Delphi wordt geprogrammeerd, kan kijken
in de listing bij mijn artikel "an arraybutton component" op het Engelse gedeelte
van deze website en wel bij: procedure TdavarrayBtn.MouseMove(...)