Tellen & Talstelsels (8)

Inhoud:

[1] tellen
[2] modulus rekenen
[3] gekoppelde tellers
[4] een gerobotiseerd onderdelen magazijn
[5] talstelsels
[6] negatieve getallen
[7] som, verschil, complement
[8] antwoorden


Antwoorden

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.