Verzamelde algebra problemen


1.
2.
Vereenvoudig deze formule:

3.
bereken de straal R van de cirkel in onderstaande figuur.

4.
In een vierkant ligt een punt P zo, dat geldt:
  c2 = a2 + 2 b2


Vraag: bereken de grootte van hoek x.5.
6.
Gegeven is Bereken
7.
bewijs dat

1
8.
Als x3 + 4x - 8 = 0 bereken dan x7 + 64x29.
Als bereken dan:
10.
Hieronder staat een rechthoekige driehoek met zijden a,b en c.
Bewijs de formule voor de oppervlakte A.

11.

Vereenvoudig
12.

als gegeven is:
  x2 + y2 + xy = 9
  x2 + z2 + xz = 16
  y2 + z2 + yz = 25
bereken dan
  xy + xz + yz = ?


13.

bereken zijde x van onderstaand vierkant.

14.

Los deze vergelijking op: 4x + 6x = 9x15.

Gegeven is

bereken a+b+c16.

Als bereken dan17.

Gegeven is de curve met de vergelijking: x3 + y3 - x2 - y2 + 3xy = 0
Gevraagd: de afgeleide (richtingscoŽfficient) in het punt (0,0).18.
Bereken de oppervlakte van ΔABC hieronder:

19.

los x op in de volgende vergelijking:

20.

In onderstaand vierkant zijn de oppervlakten van drie driehoeken gegeven.
Bereken de oppervlakte van de gekleurde driehoek.

21.
Gegeven:
A+B+C = 81Bereken de grootte van B.22.
Gegeven:
x2y2 + x2 + y2 - 6x - 6y + 10 = 0.

Bereken x2+y2.23.
A en B zijn constanten.
Als
x2 + xy = A ....1) en
xy + y2 = B .....2)

wat zijn de waarden van x en y?24.
Opgave:
Los x op in de vergelijking:

25.
Als:
a + b + c = 1 en
a3 + b3 + c3 = 4
bereken dan

26.
Van een rechthoekige driehoek is de omtrek 30 (meter) en de oppervlakte 30 (m2).

Bereken de lengte van de zijden van die driehoek.27.
Bereken met de hand:

28.
bewijs dat n3+5n deelbaar is door 6. {n=1,2,3....}29.
los x op als

a.....x3log(x)=3
b.....x3log(2x)=630.
Bereken x als:
6x = 32x - 22x31.
Bewijs:
  tan(10) + tan(20) + tan(50) = tan(60).


32.